print
Competenţa
14.12.2011

Direcţia de justiţie a unităţii teritoriale autonome cu statut special a Găgăuziei (Gagauz-Yeri) este o autoritate care asigură punerea în aplicare a politicii de stat în domeniul justiţiei  în unitatea teritorial autonomă Găgăuzia. Direcţia se subordonează Ministrului Justiţiei al Republicii Moldova şi Comitetului Executiv al Găgăuziei.

Direcţia de justiţie a UTA Găgăuzia a fost creată şi activează în baza Legii №344-XIII din 23.12.1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), Hotărârii Guvernului №356 din 24.06.1996 cu privire la Direcţia de justiţie a unităţii teritoriale autonome cu statut special a Găgăuziei (Gagauz-Yeri), precum şi Ordinului Ministrului Justiţiei №190 din 23.08.1996 prin care s-a aprobat Regulamentul direcţiei.

Direcţia de justiţie a UTA Găgăuzia elaborează  şi  participă  la elaborarea proiectelor actelor normative  în  chestiunile  ce  ţin  de competenţa Găgăuziei (Gagauz-Yeri), sistematizează şi perfecţionează legislaţia, acordă sprijin Ministerului Justiţiei la coordonarea activităţii  instituţiilor  subordonate lui  aflate pe  teritoriul Găgăuziei (Gagauz-Yeri).

Direcţia are statut de persoană juridică cu reşedinţa în or.Comrat. Şeful direcţiei este numit de Ministerul Justiţiei al al Republicii Moldova la propunerea Adunării Populare a Găgăuziei şi este membru din oficiu al colegiului Ministerului Justiţiei. În structura Direcţiei intră Secţia legislaţie şi Serviciul judecătorii, notariat şi avocatură.

 

Tel Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare +373 22 20 14 20
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.