print
Post vacant - Administrator sisteme informatice superior din cadrul Centrului de informaţii juridice (termen limită- 09 decembrie 2013)
11.11.2013

Sarcinile de bază:

  1. Asigurarea păstrării informaţiei şi prevenirea accesului neautorizat la datele conţinute în Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova, Registrul gajului bunurilor mobile, Registrul dosarelor succesorale şi testamentelor;
  2. Administrarea reţelelor de calculatoare ale Ministerului Justiţiei şi reţelelor de comunicaţii ale sistemului judiciar;
  3. Administrarea serverelor de poştă electronică, Internet, comunicaţii ale Ministerului Justiţiei;
  4. Asigurarea funcţionării paginii WEB şi a sistemului  de poştă electronică;
  5. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu.

Cerinţe:

-          Studii universitare, preferabil în domeniul tehnologiilor informaţionale/drept.

-          Preferabil experienţă profesională în domeniile relevante pentru această funcţie.

-          Cunoaşterea limbii de stat.

 Persoanele interesate pot expedia CV-ul, copiile actelor de studii şi copia buletinului de identitate la adresa indicată pînă pe data de 09 decembrie 2013.

telefon de contact: 201-404;

e-mail: lucia.ghereg@justice.gov.md

adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  biroul nr. 107;

persoana de contact: Ghereg Lucia, specialist principal.

Tel Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare +373 22 20 14 20
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.