print
Ședința Grupului de lucru privind reforma justiției
20.11.2019

Ministerul Justiției a demarat procesul de ajustare a conceptului de reformă al Curții Supreme de Justiție și evaluarea extraordinară a judecătorilor în strictă conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția și ale Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR). Acest obiectiv a fost trasat în Programul de activitate al Guvernului.

În scopul asigurării unui proces incluziv, în cadrul Ministerului Justiției a fost creat un grup de lucru format din: judecători, avocați, reprezentanți ai fracțiunilor parlamentare și mediului academic.

La data de 19 noiembrie curent, a avut loc prima ședință a grupului de lucru în cadrul căreia Fadei Nagacevschi, ministru al justiției a subliniat principalele modificări care urmează a fi operate în cadrul legislativ care reglementează sistemul judecătoresc, precum și esența recomandărilor formulate de către Comisia de la Veneția și ODIHR. La fel, și reprezentanții corpului de judecători au evidențiat unele deficiențe existente în sistem.

La final, membrii grupului de lucru au decis să formuleze propuneri concrete de intervenție în cadrul legislativ care vor fi analizate la următoarea ședință.

 

 

 

Serviciul informare și comunicare cu mass-media al Ministerului Justiției

tel: (+373 22) 20 14 08

e-mail: presa@justice.gov.md

 

Tel Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare +373 22 20 14 20
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.