print
Ministrul justiției, Fadei Nagacevschi a avut o întrevedere cu șeful Misiunii OSCE în Moldova
21.11.2019

Ministrul justiției, Fadei Nagacevschi a avut o întrevedere cu șeful Misiunii OSCE în Moldova, Claus Neukirch.
În cadrul întrevederii, Șeful Misiunii OSCE l-a felicitat pe ministrul justiției cu prilejul numirii în funcție.

Totodată, oficialii au discutat despre prioritățile instituționale pe termen mediu și scurt. Ministrul justiției a menționat despre obiectivele Ministerului Justiției ce vizează reforma în sectorul justiției. Fadei Nagacevschi a subliniat că așteptările oamenilor sunt mari și este necesară depunerea eforturilor în continuarea reformei justiției și consolidării încrederii societății.

La rândul său, Șeful Misiunii OSCE și-a arătat deschiderea pentru conlucrare și pentru susținerea acțiunilor ce urmează a fi întreprinse în vederea realizării reformei în sectorul justiției și luptei împotriva corupției, care este important să fie făcută în interesul societății și să fie durabilă.

 

Serviciul informare și comunicare cu mass-media al Ministerului Justiției

tel: (+373 22) 20 14 08

e-mail: presa@justice.gov.md

 

 

Tel Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare +373 22 20 14 20
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.