print
Ministrul justiției, Fadei Nagacevschi a participat la Congresul Avocaților din Republica Moldova
22.11.2019

Ministrul justiției, Fadei Nagacevschi a participat, astăzi, la Congresul Avocaților din Republica Moldova.

În cadrul evenimentului, ministrul justiției a ținut un discurs adresat avocaților în care a menționat: „Eu vin din casta voastră, sunt colegul vostru. Din 2003, muncesc în calitate de jurist, ulterior în calitate de avocat. La mine ușile sunt deschise permanent. Am anumite idei, dar nu vreau să vină doar de la mine. În următoarele săptămâni sper să identificăm un grup de lucru, astfel încât să ne așezăm pentru a pregăti anumite proiecte de lege ca să simțim eficiență de pe urma activității noastre".

Totodată, Fadei Nagacevschi a mai subliniat: „Astăzi trebuie să vă alegeți reprezentanții. Sper să aveți suficientă înțelepciune să vă alegeți pe cei mai buni dintre cei mai buni, care să vă reprezinte cu insistență. Toți trebuie să înțeleagă că avocații nu se află în subordinea cuiva. Trebuie să înțelegem că de noi depinde un proces echitabil."

În mesajul său, Fadei Nagacevschi a mai abordat și subiectul ce vizează deficiențele pe care le întâmpină avocații în relația lor cu clienții ce se află în instituțiile de detenție, precizând: „Noi știm problemele cu deținuții, că nu aveți acces și nu vi se oferă toate condițiile încât clienții să beneficieze de asistență. Dacă constatați că cineva din administrația penitenciarelor nu își îndeplinește obligațiile, să-mi comunicați toate problemele ca să le rezolvăm. Noi trebuie să fim uniți, trebuie să demonstrăm că suntem cei mai buni".

La întrunirea de astăzi a avocaților s-au înregistrat 340 de delegați din cadrul barourilor de avocați din țară, iar pe Ordinea de zi sunt mai multe subiecte de importanță majoră, printre care:
- Alegerea Președintelui Uniunii Avocaților din Republica Moldova;
- Alegerea componenței Comisiei pentru etică şi disciplină (6 membri);
- Audierea și aprobarea Raportului anual privind activitatea Consiliului Uniunii Avocaților.
- Audierea și aprobarea Raportului anual privind activitatea Comisiei pentru etică și disciplină.
- Audierea și aprobarea Raportului anual privind activitatea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat.
- Audierea și aprobarea Raportului anual privind activitatea Comisiei de cenzori.
- Cu privire la protecția socială, medicală, contabilitatea și fiscalitatea avocaților din Republica Moldova.
- Audierea și aprobarea Raportului Secretarului General privind execuția bugetară a Uniunii Avocaților în anul 2018.
- Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Uniunii Avocaților din Republica Moldova pentru anul 2019.
- Aprobarea cuantumului taxei pentru înscrierea în Registrul special al avocaților din alte state ținut de către Consiliul Uniunii Avocaților.
- Aprobarea cotei de contribuție a avocaților la formarea bugetului Uniunii Avocaților;
- Aprobarea proiectului Bugetului Uniunii Avocaților pentru anul 2020.
- Modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al RM nr. 54-57/302 din 08.04.2011.
- Aprobarea Programului de pregătire profesională continuă a avocaților şi de instruire inițială a avocaților stagiari pe perioada unui ciclu de 4 ani.
- Scutirea unor categorii de avocați de la plata contribuțiilor profesionale și radierea înregistrărilor cu privire la datoriile acestora în evidența contabilă a Uniunii Avocaților.
- Diverse.

Serviciul informare și comunicare cu mass-media al Ministerului Justiției

tel: (+373 22) 20 14 08

e-mail: presa@justice.gov.md

 

 

Tel Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare +373 22 20 14 20
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.