print
Mesaj de felicitare al Ministrului Justiției, Fadei Nagacevschi cu prilejul Zilei Profesionale a Arhivistului!
11.07.2020

 

Stimați funcționari din domeniul arhivistic, stimați colegi!

Cu prilejul Zilei Profesionale a Arhivistului, Vă adresez cele mai sincere felicitări, însoțite de distinse urări de bine.

Aveți un rol important în păstrarea și valorificarea fragmentelor istoriei prin depozitarea documentelor produse de-a lungul mai multor epoci de către predecesorii noștri.

Cu certitudine sunteți cei care promovați un sistem transparent, deschis al tuturor proceselor informaționale de utilitate majoră, prin promovarea noilor tehnologii, dezvoltarea, păstrarea și valorificarea tezaurului arhivistic național, prin oferirea unui acces rapid și neîngrădit tuturor cetățenilor Republicii Moldova la informația retrospectivă.

Vă doresc ca și în continuare să activați cu profesionalism, onestitate, responsabilitate și dedicație întru promovarea imaginii arhivei de stat, patrimoniului documentar și transmiterea cu demnitate a acestei moșteniri valoroase următoarelor generații.

 

Cu deosebit respect,

Ministrul Justiției                                                                                                             

Fadei NAGACEVSCHI

Tel Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare +373 22 20 14 20
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.