print
MINISTERUL JUSTIŢIEI anunţă concurs pentru selectarea candidaților în vederea desfășurării activității de voluntariat în cadrul subdiviziunilor structurale ale ministerului (termen limită 09 noiembrie 2015)
30.10.2015

I. În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea activității de voluntariat din cadrul Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 258 din 16 iunie 2015, Ministerul Justiției anunță concurs pentru selectarea candidaților în vederea desfășurării activității de voluntariat în cadrul următoarelor subdiviziuni structurale:

- Direcția generală agent guvernamental;
- Secția executori judecătorești.
 

II. Persoanele interesate urmează să depună personal sau prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:
- formularul de înscriere la concurs (care poate fi descărcat aici).
- copia buletinului de identitate;
- certificatul care confirmă efectuarea studiilor în cadrul instituției de învățămînt sau copia diplomei de studii;
- acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (care poate fi descărcat aici);
- scrisoare de recomandare, după caz.

III. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 9 noiembrie 2015, ora 17:00.

telefon de contact: 201404;
e-mail: natalia.graur@justice.gov.md
adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, biroul nr. 107;
persoana de contact: Graur Natalia, coordonator de voluntari.

 

Tel Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare +373 22 20 14 20
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.