print
Ministerul Justiției al Republicii Moldova anunță repetat despre formarea unei rețele de comunicare cu studenții, masteranzii și doctoranzii resortisanți ai Republicii Moldova care-și fac studiile în străinătate
24.06.2019

Ministerul Justiției al Republicii Moldova propune studenților, masteranzilor și doctoranzilor, resortisanți ai Republicii Moldova, care-și fac studiile în străinătate în domeniul dreptului, să participe în cadrul rețelei de comunicare cu Ministerul Justiției al Republicii Moldova.
În acest sens, rugăm să telefonați în orele de program ale ministerului la numărul de telefon +373 22 201436 sau să scrieți la adresa electronică: oxana.vlas@justice.gov.md, comunicînd datele de contact (nume, prenume, universitatea la care sunteți înmatriculat, specialitatea sau subiectele de cercetare, e-mail). Datele cu caracter personal astfel comunicate se vor utiliza doar în scopul instituirii rețelei mai sus menționate.
Rețeaua de comunicare cu Ministerul Justiției al Republicii Moldova are drept scop crearea premiselor necesare pentru o comunicare mai strînsă dintre Ministerul Justiției al Republicii Moldova și resortisanții Republicii Moldova care-și fac studiile în străinătate și, implicit, beneficierea reciprocă de avantajele astfel create, inclusiv pentru realizarea de analize comparate în domeniul dreptului.

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Linia instituțională pentru informare +373 22 20 14 20
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.