24-05-2023
68
Astăzi, Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a prezentat ambasadorilor statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la Chișinău, progresele Republicii Moldova în îndeplinirea celor 9 condiționalități propuse aferent sectorului justiției de către Comisia Europeană în Avizul său, privind...
23-05-2023
77
Pe 23 mai a fost semnat un nou Acord de Cooperare între UNICEF (Fondul Națiunilor Unite pentru Copii) și Ministerul Justiției. Astfel, ambele instituții își reiterează intenția de a conlucra și de a-și uni eforturile pentru a asigura o justiție prietenoasă copiilor. În planul de lucru pentru 2023-...
22-05-2023
72
Participanții proiectului Acțiune pentru Justiție – VI, studenții facultăților de drept ULIM și USM, au întreprins o vizită de studiu la Institutul Național al Justiției (INJ), în cadrul căreia Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, li s-a adresat cu un cuvânt de salut și un îndemn pentru...
22-05-2023
58
La Ministerul Justiției a avut loc prima ședință de lucru privind perspectiva creării serviciului de „Poliție Judecătorească”. Sorin Popescu, directorul Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești (AAIJ), a prezentat în cadrul ședinței motivul care a stat la baza reluării discuțiilor pe...
22-05-2023
59
Astăzi, Ministerul Justiției a găzduit vizita delegației TAIEX (Asistență tehnică și schimb de informații) din partea Comisiei Europene. Scopul misiunii de evaluare inter pares a fost de a întreprinde o evaluare generală a stării actuale a alinierii la acquis-ul UE a sistemului de justiție, a...