Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului de procedură penală și Codului contravențional)

You are here

Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului de procedură penală și Codului contravențional)
Nr. de ordine:
692
Continut:
  • Inițiat26.01.202327.01.2023 pînă la 15.02.2023
  • Remis spre coordonare26.01.202327.01.2023 pînă la 15.02.2023

„Proiectul de lege a fost elaborat în vederea realizării mai multor acțiuni ce derivă din: (i) Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022–2025,  (ii) Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 235/2021; (iii) Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a RM la UE, aprobat de către Comisia națională pentru Integrare Europeană pe data de 4 august 2022; (iv) Memorandumul cu privire la politicile economice și financiare (MPEF).

Condițiile ce au impus elaborarea prezentului proiect sunt structurate în 3 categorii: 1) executarea Hotărîrilor Curții Constituționale; 2) executarea unor acțiuni/măsuri din documente de politici; și 3) soluționarea deficiențelor sau îmbunătățirea cadrului legal. 

Printre cele mai relevante modificări aduse în proiect se referă la:

-    ajustarea cadrului normativ în vederea prevenirii încălcării termenului rezonabil;

-    procedura de examinare a cauzelor penale cu participarea persoanelor aflate în detenție prin utilizarea aplicației de teleconferință;

-    drepturi egale preveniților și persoanelor condamnate la liberarea din detenție în cazul îmbolnăvirii de o boală gravă;

-    eficientizarea unor proceduri la faza de urmărire penală;

-    competența materială a Procuraturii Anticorupție la investigarea cazurilor de corupție de nivel înalt;

-    modernizarea anumitor proceduri în vederea asigurării unei mai mari accesibilități și operativitate la efectuarea anumitor acțiuni, în contextul transformării digitalizării proceselor în societate, inclusiv în domeniul justiției (cum ar fi expedierea demersurilor în formă electronică, extinderea cazurilor de utilizare a teleconferințelor în cazul audierilor, sau în cazul traducătorilor aflați la distanță etc).

Pentru mai multe detalii a se accesa proiectul nemijlocit și nota informativă care-l însoțește.”

 

-       proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului de procedură penală și Codului contravențional)

-      nota informativă

Statut curent:
Remis spre coordonare
  • 26.01.2023
  • 27.01.2023 pînă la 15.02.2023
Date de contact:

Victor STRATU, șef adjunct, Direcția elaborare acte normative, tel. (022) 201464, e-mail: victor.stratu@justice.gov.md