Ședința Grupului de monitorizare a implementării Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025

You are here

Ședința Grupului de monitorizare a implementării Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025

Ministerul Justiției a organizat astăzi prima ședință a Grupului de monitorizare a implementării Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției, în cadrul căreia a fost analizat și aprobat Raportul de monitorizare pentru semestrul I al anului 2022.

 

Secretara de stat a Ministerului Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, care este Președinta Grupului de monitorizare, a menționat că, în raport cu mai multe obiective de reformă stabilite în Planul de acțiuni ce au drept scop asigurarea independenței, responsabilității și integrității reprezentanților sistemului judecătoresc, al procuraturii, dar și al profesiilor conexe justiției, a fost demarat procesul de îmbunătățire a mecanismelor. O serie de modificări legislative au fost deja adoptate de către Parlament. Totodată, secretara de stat a subliniat că în scopul asigurării corespunderii cadrului legislativ național cu standardele internaționale în materie, mai multe proiecte de acte legislative au fost expertizate de către Comisia de la Veneția, ceea ce a făcut ca adoptarea lor să devieze de la termenele stabilite în Strategie. 

 

În cadrul ședinței, o atenție deosebită a fost acordată necesității de dezvoltare a sistemelor informaționale atât în cadrul instanțelor de judecată (e-Dosar, sistemul de videoconferință), cât și în cadrul Procuraturii, fapt ce va facilita o mai bună comunicare între entitățile din sectorul justiției, dar și între acestea și participanții la procesele judiciare.

 

Potrivit Raportului de progres, de la etapa incipientă a implementării (ianuarie 2022), din numărul total de 156 de acțiuni, stabilite în Plan pentru întreaga perioadă de implementare, au fost demarate măsuri de realizare în raport cu 38% din ele. Toate acțiunile realizate sau realizate parțial vizează direcțiile strategice de intervenție ale Strategiei din sectorul justiției, și anume: 1) independența, responsabilitatea și integritatea actorilor din sectorul justiției; 2) accesul la justiție și calitatea actului de justiție; 3) administrarea eficientă și modernă a sectorului justiției.  

Astfel, pe parcursul primului semestru al anului 2022, eforturile au fost orientate spre:

- ajustarea cadrului normativ la noile prevederi constituționale privind sistemul judiciar;

- instituirea unui mecanism de declarare și verificare a averii și integrității candidaților la funcția de judecător și procuror la etapa admiterii la Institutul Național al Justiției;

- crearea mecanismului de evaluare externă/extraordinară a candidaților la funcția de membru al CSM, CSP și în cadrul colegiilor specializate ale acestora;

- excluderea medierii judiciare obligatorii;

- eficientizarea procedurilor penale;

- continuarea dezvoltării și îmbunătățirii sistemelor informaționale din sectorul justiției, etc.

 

La finalul ședinței, secretara de stat a mai punctat că tabloul de realizare a acțiunilor din Strategie va fi unul mult mai clar la finele lunii decembrie - începutul lunii ianuarie. Este important ca realizarea acțiunilor să fie eficientă și de calitate, astfel încât efectele pozitive să fie resimțite de către cetățeni.

 

 

Content Images: 

Agenda publică

Decembrie 2022

L M M J V S D
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31