You are here

Registrul proiectelor de acte normative

Nr. de ordine Denumirea proiectului Statut proiect Termen
860 Anunţ privind inițierea procesului de elaborare a proiectui de Lege pentru modificareaunor acte normative (statutul procurorului de legătură la Eurojust) Inițiat
 • 24.05.2024
 • 24.05.2024 pînă la 17.06.2024
859 Anunţ privind inițierea procesului de elaborare a proiectui de Lege pentru modificarea Legea taxei de stat nr. 213/2023 (privind scutirea de la plata taxei de stat pentru victimele violenței în familie în cazurile de partaj a averii și alte litigii patrimoniale) Inițiat
 • 24.05.2024
858 Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de examinare medicală a deținuților grav bolnavi pentru aplicarea liberării de la executarea pedepsei sau pentru înlocuirea, revocarea arestului preventiv precum și a Listei bolilor care împiedică aflarea persoanelor în detenție Remis spre examinare Guvernului
 • 17.05.2024
857 Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (executarea unor Hotărâri ale Curții Constituționale și perfecționarea mecanismului de executare benevolă a documentelor executorii) Remis spre coordonare
 • 19.01.2024
 • 15.05.2024 pînă la 25.05.2024
856 Proiectul de lege privind protecția datelor cu caracter personal Remis spre examinare Guvernului
 • 14.05.2024
855 Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 198/2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat Inițiat
 • 14.05.2024
854 Proiectul de lege cu privire la Curtea Constituțională Remis spre coordonare
 • 30.05.2024
 • 30.04.2024 pînă la 24.05.2024
853 Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte organizatorice privind sistemul judecătoresc și Institutul Național al Justiției) Remis spre coordonare
 • 29.04.2024 pînă la 17.05.2024
852 Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional „Platforma Integrată a Profesiilor Juridice” Inițiat
 • 23.04.2024
851 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură Remis spre coordonare
 • 10.05.2024
850 Anunț privind inițierea elaborării proiectului de act normativ privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 886 din 23.09.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de determinare a mărimii taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc și a spezelor procedurii de executare Inițiat
 • 22.04.2024
849 Anunț privind inițierea elaborării proiectului Legii privind modificarea unor acte normative (privind forma electronică a mandatului avocatului) Inițiat
 • 16.04.2024
848 Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2003 cu privire la aprobarea formularului şi modului de utilizare a mandatului avocatului şi al avocatului stagiar Inițiat
 • 16.04.2024
847 Proiectul definitivat al Hotărîrii Guvernului cu privire la încheierea unui acord adațional la contractul de prestare a serviciilor de reprezentare și consultanță juridică Remis spre examinare Guvernului
 • 12.04.2024
846 Consultarea publică a versiunii inițiale a Analizei impactului de fundamentare a proiectului legii pentru modificarea unor acte normative (asigurarea medicală a audienților INJ ș.a. aspecte organizatorice ale activității INJ) Inițiat
 • 11.04.2024
845 Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (modificarea cadrului normativ conex Legii nr. 47/2024) Remis spre coordonare
 • 08.04.2024 pînă la 19.04.2024
844 Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Legii pentru la modificarea unor acte normative (aspecte ce țin de organizarea și funcționarea sistemului judecătoresc) Inițiat
 • 09.04.2024
843 Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege cu privire la Curtea Constituţională Inițiat
 • 09.04.2024
842 Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de evidență, de pregătire, de păstrare, de transmitere şi de nimicire a arhivei executorilor judecătorești Remis spre coordonare
 • 05.04.2024 pînă la 15.04.2024
841 Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (modificarea cadrului normativ conex Legii nr. 47/2024) Inițiat
 • 02.04.2024
840 Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 298/2007 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura compensării privilegiate a zilelor de muncă din contul duratei pedepsei Remis spre coordonare
 • 02.04.2024 pînă la 10.04.2024
839 Examinarea în ședința Guvernului a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (privind revizuirea hărții judiciare) Remis spre examinare Guvernului
 • 28.03.2024
838 Anunţ Privind iniţierea elaborării proiectului de ordin cu referire la modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 298/2007 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura compensării privilegiate a zilelor de muncă din contul duratei pedepsei. Inițiat
 • 27.03.2024
837 Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Statutului executării pedepsei de către condamnați, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2006 Inițiat
 • 25.03.2024
836 Proiectului Legii pentru modificarea unor acte normative (perfecționarea mecanismului de confiscare a bunurilor infracționale) Remis spre coordonare
 • 19.03.2024 pînă la 01.04.2024
835 Proiectul de lege cu privire la actele de stare civilă Remis spre coordonare
 • 18.03.2024 pînă la 05.04.2024
834 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (cadru conex la Legea cu privire la actele de stare civilă) Remis spre coordonare
 • 18.03.2024 pînă la 05.04.2024
833 Proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea Normelor minime de hrană, de substituire a produselor alimentare și asigurare cu obiecte de igienă de primă necesitate a persoanelor aflate în instituțiile penitenciare Remis spre examinare Guvernului
 • 03.04.2024
832 Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea standardelor privind spațiile de audiere în condiții speciale a minorilor victime/martori ai infracțiunilor Remis spre coordonare
 • 14.03.2024
 • 14.03.2024 pînă la 27.03.2024
831 Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a unui proiect de act normativ pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la procuratură Inițiat
 • 14.03.2024
830 Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de lege cu referire la modificarea cadrului normativ cu privire la statutul, autorizarea şi organizarea activității de interpret şi traducător în sectorul justiției Inițiat
 • 12.03.2024
829 Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind siguranța instituțiilor penitenciare Remis spre coordonare
 • 26.12.2023
 • 01.03.2024 pînă la 20.03.2024
828 Examinarea în ședința Guvernului a proiectului Hotărârii Guvernului cu referire la aprobarea Conceptului Sistemului Informațional „Platforma Integrată a Profesiilor Juridice” Remis spre examinare Guvernului
 • 27.02.2024
827 Examinarea pentru aprobare în Guvern a proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative (unele aspecte privind profesiile conexe sistemului justiției) Remis spre examinare Guvernului
 • 29.02.2024
826 Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de păstrare, pregătire, evidență și predare a actelor notariale Remis spre coordonare
 • 14.02.2024 pînă la 28.02.2024
825 Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de ordin privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 631/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de desfășurare a examenului de calificare în profesia de notar și de contestare a rezultatelor acestuia Inițiat
 • 14.02.2024
824 Anunț privind inițierea elaborării proiectului de act normativ privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 96/2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești” Inițiat
 • 12.02.2024
823 Anunţ privind iniţierea elaborării unui proiect de act normativ pentru îmbunătățirea mecanismului de reparare a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii Inițiat
 • 05.02.2024
822 ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de act normativ de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 817 din 12.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați Inițiat
 • 01.02.2024
821 Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de act normativ privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 331/2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Comisiei de licențiere” Inițiat
 • 31.01.2024
820 Anunţ privind inițierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc Inițiat
 • 31.01.2024
819 ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre a Guvernului privind modificarea pct. 2 al Hotărârii Guvernului nr. 1412/2016 cu privire la Centrul Național de Expertize Judiciare Inițiat
 • 30.01.2024
818 Anunț privind inițierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției privind modificarea Anexei Ordinului ministrului justiției nr. 499/2018 privind aprobarea Nomenclatorului privind nivelul de învățământ și ciclul de studii minim necesare pentru ocuparea funcțiilor corpului agenților de penitenciare Inițiat
 • 29.01.2024
817 Anunţ privind reluarea procesului de elaborare a proiectui de Lege pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (recuperarea cheltuielilor judiciare în cauzele penale) Inițiat
 • 29.01.2024
816 Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea standardelor profesionale ale executorilor judecătorești Inițiat
 • 25.01.2024
815 Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a controlului activității executorului judecătoresc Inițiat
 • 25.01.2024
814 Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului consolidat de modificare a Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 Inițiat
 • 26.02.2024
813 ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea prin concurs a reprezentantului societății civile în calitate de membru și membru supleant în Comisia de licențiere a executorilor judecătorești Inițiat
 • 24.01.2024
812 ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea prin concurs a reprezentantului societății civile în calitate de membru și membru supleant în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești Inițiat
 • 24.01.2024
811 Anunţ Privind iniţierea elaborării proiectului de lege cu referire la modificarea cadrului normativ cu privire la mediere. Inițiat
 • 24.01.2024

Pagini