Prima / Asistență externă
Asistență externă

»»  Proiectul „Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”

Buget total

2 839 000 EUR

Donatorul

Guvernul Norvegiei

Perioada

36 de luni (de la 1 martie 2018)

Implementat de:

Consiliul Europei

Obiective:

Proiectul are obiectivul general de a asigura un grad superior de respectare a drepturilor omului și a statului de drept în funcționarea sistemului de justiție penală din Republica Moldova prin asistarea autorităților naționale în scopul dezvoltării unui sistem al justiției penale care să funcționeze în mod eficient, în conformitate cu standardele europene privind drepturile omului, în baza principiilor umanizării, justiției restaurative și de reintegrare socială. Prin activitatea proiectului se va oferi suport Ministerului Justiției și altor instituții în administrarea justiției penale prin implementare unei politici și legislații coerente în domeniu, prevenirea încălcărilor drepturilor omulu în cadrul sistemului de justiție penală și gestionarea serviciilor de penitenciare, de reabilitare și îngrijire medicală pentru deținuți.

»»  Proiectul de construcţie a noului penitenciar în Chişinău în conformitate cu Acordul-cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Buget oferit în formă de grant

1 milion EUR

Buget împrumutat pentru o perioadă de 20 ani

39,0 milioane EUR

Donatorul

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Perioada

Decembrie 2013 - Decembrie 2021

Implementat de:

Consiliul Europei

În anul 2011, Guvernul Republicii Moldova a iniţiat negocieri cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei cu scopul finanţării proiectului de construcţie a unui penitenciar cu statut de izolator de urmărire penală care va substitui Penitenciarul nr. 13 - Chişinău. Drept urmare a negocierilor, la data de 13 iunie 2013, de către Consiliul de Administrare a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei a fost aprobat proiectul menţionat.

Ulterior, prin Legea nr. 295 din 12 decembrie 2013 a fost ratificat Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău în sumă de 39,0 milioane de euro, semnat la 10 octombrie 2013.

Obiective:

Obiectivul de bază este construcţia unui Centru Penitenciar în municipiul Chişinău pentru 1536 deţinuţi cu statut de preveniţi care va înlocui actualul Penitenciar nr. 13 - Chişinău. Viitorul penitenciar va asigura respectarea Regulamentului European pentru Penitenciare - EPR2006(2) şi recomandările instituţiilor internaţionale. Proiectul de construcţie al viitorului penitenciar va contribui la realizarea obiectivelor Guvernului în reformarea organizării şi managementul instituţiilor penitenciare, în scopul stabilirii unor noi standarde în siguranţă, securitate şi disciplină, fără a afecta demnitatea deţinuţilor, în conformitate cu Regulamentul Consiliului Europei nr.2006(2).

Prin construcţia, managementul, echiparea şi întreţinerea viitorului penitenciar sunt stabilite următoarele obiective:

-îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie în conformitate cu Standardele Europene în domeniul detenţiei;

-îmbunătăţirea condiţiilor de acordare a serviciilor medicale - acordarea asistenţei medicale primare şi tratamentul Tuberculozei;

-sistemul de securitate în instituţia penitenciară va întruni standardele Europene şi prevederile Regulamentului European pentru Penitenciare;

-condiţii de muncă îmbunătăţite în conformitate cu standardele internaţionale şi instruirea tuturor angajaţilor viitorului penitenciar de către experţi internaţionali;

-implementarea recomandărilor CPT în domeniul spaţiului de detenţie, educaţiei, acordarea serviciilor medicale calitative şi protecţia deţinuţilor.

»»  Proiectul „Justiție Transparentă”

Buget total

4,9 milioane dolari SUA

Donatorul

Guvernul Statelor Unite ale Americii

Perioada

2017 - 2019

Implementat de:

Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID)

Obiective:

Proiectul „Justiție Transparentă" își propune să consolideze și să îmbunătățească administrarea și transparența instituțiilor din sectorul justiției prin utilizarea tehnologiilor moderne accesibile cetățenilor. În perioada 2017 - 2019, USAID va acorda asistență tehnică pentru a actualiza Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) utilizat în prezent în instanțele judecătorești, ce va fi interconectat la alte softuri guvernamentale.

PIGD va fi un instrument de automatizare pentru reducerea corupției și pentru promovarea transparenței în sistemul judecătoresc prin utilizarea datelor și gestionarea electronică a dosarelor, dar și monitorizarea standardelor de performanță. Prin activitatea proiectului se va actualiza existentul PIGD, vor fi extinse funcționalitățile acestuia și se va accelera lucrul în instanțele de judecată. Totodată, va fi un instrument util pentru justițiabili, ce va face posibilă desfășurarea ședințelor on-line. PIGD va include serviciul e-notificare, ce va permite cetățenilor să primească actualizări ale instanțelor judecătorești prin alerte automate pe e-mail, cum ar fi înștiințări despre ședințe și termenele limită. De asemenea, va fi implementat serviciul e-filling, ce va permite înregistrarea electronică a dosarelor. De asemenea, PIGD va genera automat o analiză statistică a activității instanțelor, pentru o bună evaluare a acestora și pentru procedurile disciplinare.

»»  Proiectul de asistență pentru dezvoltarea și popularizarea soluționării cauzelor comerciale prin instituția arbitrajului și medierii

Buget total

Donatorul

Fondul pentru buna guvernare al Guvernului Marii Britanii

Perioada

2017 - 2018

Implementat de:

Centrul pentru Soluționarea Efectivă a Disputelor (CEDR) din Marea Britanie

 Obiective:

Proiectul a fost implementat pentru dezvoltarea și popularizarea soluționării cauzelor comerciale prin instituția arbitrajului și medierii. Obiectivul principal al proiectului a fost promovarea și facilitarea în continuare a utilizării medierii comerciale pentru soluționarea litigiilor de afaceri, reducând astfel efectele negative ale litigiilor și beneficiind economia și cetățenii Republicii Moldova.

Programul proiectului a constat într-o serie de cursuri de instruire a mediatorilor în domeniul medierii comerciale. Acest program de instruire face parte din proiectul „Medierea comercială și arbitrajul în Moldova", implementat de BERD, finanțat de Ambasada Marii Britanii la Chișinău. La programul de formare în domeniul medierii comerciale au participat membrii profesiilor juridice (avocați, notari, executori), funcționari din cadrul autorităților publice, profesioniști în domeniul bancar și pieței financiare, reprezentanți ai mediului academic. Programul de formare, realizat de către CEDR a oferit participanților posibilitatea de a media diferite cazuri comerciale, a dezvoltat abilitățile lor profesionale în materie de soluționare amiabilă a litigiilor. Scopul acestui proiect a fost de a fortifica sistemul de soluționare alternativă a litigiilor în Republica Moldova și de a promova utilizarea acestuia, în special în mediul de afaceri. Ulterior, mediatorii formați vor activa în instanțele de judecată din Republica Moldova în calitate de ambasadori care promovează și diseminează avantajele medierii, precum și vor discuta cu justițiabilii pentru a le propune soluționarea litigiilor care se află deja pe rol în instanța de judecată de a fi soluționate prin intermediul medierii.

»»  Proiect de asistență pentru consolidarea unui sistem de justiţie prietenos copiilor

Buget total

------

Donatorul

 

Perioada

2018 - 2019

Implementat de:

Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF)

 

Obiective:

Proiectul preconizează acțiuni de gestionare eficientă a cazurilor de violență față de minori și de protejare a copiilor vulnerabili prin crearea serviciilor de asistență juridică și psiho-sociale în 8 localități pentru copiii victime ale violenței, însoţirea copiilor în procedurile legale, dotarea unei camere de audiere a copiilor în condiții speciale cu echipament specializat conform standardelor internaționale.

De asemenea, sunt preconizate instruiri pentru circa 300 profesioniști din domeniul justiției (judecători, procurori, ofițeri de investigație) pentru cazuri penale în care sunt implicați copii victime sau martori în crime. Vor avea loc acțiuni în 5 centre raionale pentru prevenirea încălcării legii de copiii mai mici de 14 ani și elaborarea unui mecanism pentru colectarea datelor despre cazurile copiiilor în conflict cu legea. Totodată, se intenționează sensibilizarea societății pentru reintegrarea copiilor victime ale crimelor.

»»  Proiectul „Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi transparenţei instanţelor judecătoreşti în Moldova (ATRECO)

Buget total

------

Donatorul

Uniunea Europeană

Perioada

2017 - 2018

Implementat de:

Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) în colaborare cu CILC şi GIP JCI


Obiective:

Susţinerea implementării reformei durabile în sectorul justiţiei din Republica Moldova,

sporirea eficienţei sistemului judecătoresc şi a altor instituţii din sectorul justiţiei.

 

Scopul proiectului:

 

1. Sporirea eficienţei, imparţialităţii, responsabilităţii şi transparenţei instanţelor

judecătoreşti în Republica Moldova, în special în contextul reformelor propuse în

Strategia de reformă a sectorului justiţiei şi în Planul de acţiuni al acesteia;

 

2. Contribuirea la asigurarea faptului că sistemul judecătoresc este un garant real al

respectării drepturilor omului şi al securităţii pentru fiecare persoană pe parcursul

procedurii de litigiu;

 

3. Acordarea asistenţei în aplicarea celor mai bune practici, în vederea reducerii nivelului

de corupţie judiciară şi sporirii încrederii publicului în sistemul judecătoresc;

 

4. Eficientizarea bugetului instanţei de judecată, inclusiv prin susţinerea implementării

optimizării hărţii dislocării instanţelor judecătoreşti şi a alocării judecătorilor şi a

personalului judecătoriilor pe instanţe;

 

5. Dezvoltarea capacităţii instituţiilor judecătoreşti de a prelua controlul şi de a utiliza pe

deplin sistemele informaţionale, de IT, de înregistrare audio şi video, în vederea

îmbunătăţirii în continuare a gestionării datelor generate de instanţele judecătoreşti.

»»  Proiectul „Suport pentru prevenirea și combaterea eficientă a corupției în sectorul justiției”

»»  Proiectul „Consolidarea reformelor din sistemele penitenciar, de probațiune și de îngrijire a sănătății în instituțiile de tip închis din Republica Moldova”

»»  Proiectul „Consolidarea sistemului de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11671173     Soluție
 
Servicii
Close