Prima / Drepturile omului / Mecanisme de evaluare / Mecanismul de evaluare periodică universală a respectării drepturilor omului
Mecanismul de evaluare periodică universală a respectării drepturilor omului

»»  Mecanismul de evaluare periodică universală a respectării drepturilor omului

Mecanismul Evaluării Periodice Universale (Universal Periodic Review/UPR) este un mecanism creat pentru evaluarea pe o bază universală a situaţiei drepturilor omului din toate cele 193 state membre ONU. Acest exerciţiu este cea mai complexă evaluare la nivel mondial a respectării drepturilor omului, atât a celor civile si politice, cât şi a celor economice, sociale şi culturale. Potrivit prevederilor Rezoluţiei Adunării Generale a ONU 60/251, prin care a fost creat Consiliul Drepturilor Omului (CDO), statele membre trebuie să se supună unei „evaluări universale periodice", din 4 în 4 ani, a gradului de aplicare şi respectare a standardelor universal recunoscute în materie de drepturi şi libertăţi fundamentale.
Examinarea respectării drepturilor omului în fiecare dintre statele membre ONU se face pe baza raportului naţional furnizat de state şi a altor două documente, elaborate de Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), respectiv o compilaţie a informaţiilor furnizate în cadrul cooperării cu mecanismele ONU (proceduri speciale, organe convenţionale) şi o sinteză a comentariilor transmise de alte părţi interesate (în special organizaţii neguvernamentale).
Evaluarea efectivă constă într-o serie de întrebări adresate statului examinat de către orice stat membru interesat cu privire la orice problemă de drepturile omului, în principal în baza celor trei documente menţionate mai sus. Elementele esenţiale ale UPR vizează funcţionarea sa independentă, echilibrată şi imparţială, respectiv securizarea rolului jucat de experţii din cadrul Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, întărirea participării ONG-urilor (astfel încât baza de analiză să nu fie exclusiv poziţia autorităţilor), cu includerea în rezultatul procesului a unei evaluări obiective a situaţiei din ţara respectivă, a recomandărilor care sunt acceptate de stat şi a recomandărilor care nu sunt acceptate de acesta.
În intervalul anilor 2017 - 2021, Republica Moldova parcurge perioada de implementare a recomandărilor recepționate și urmează, corespunzător, să raporteze asupra evoluțiilor înregistrate la cea de-a 40-a sesiune a Consiliul Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (CDO), preconizată a se desfășura în perioada octombrie - noiembrie 2021.

Raportul intermediar 2014
Raportul final 2016
Raportul intermediar 2019

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11298896     Soluție
 
Servicii
Close