Prima / Structura Ministerului / Subdiviziunile ministerului / Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor
Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor
imprimare

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor este o subdiviziune structurală a aparatului central al Ministerului Justiţiei.  

Direcţia are în competența sa următoarele atribuţii de bază:

- asigurarea coordonării activităţii de elaborare a politicilor sectoriale;

- examinarea multilaterală a impactului social, economic, financiar, asupra mediului etc. al politicilor elaborate;

- crearea şi consolidarea unui sistem eficient şi durabil de interacţiune a procesului de elaborare a politicilor cu procesul bugetar;

- consolidarea capacităţilor de planificare strategică, analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor.

Direcţia contribuie la activitatea de elaborare a documentelor de politici de către alte subdiviziuni structurale ale Ministerului Justiţiei sau instituţiilor subordonate acestuia, prin asigurarea concordanţei acestor politici cu concepţiile, strategiile, programele şi planurile naţionale.

Regulamentul Direcției analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11244959     Soluție
 
Servicii
Close