ПЕТИЦИИ и ОБРАЩЕНИЯ

You are here

ПЕТИЦИИ и ОБРАЩЕНИЯ

Începând cu 1 aprilie 2019 a intrat în vigoare Codul administrativ al Republicii Moldova, nr.116/2018.
Prin petiție, în sensul Codului administrativ, se înțelege orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică.

Petiția poate fi depusă:
- electronic, fiind expediată prin poșta electronică la adresa secretariat@justice.gov.md sau prin fax la numărul (+373 22) 23-47-74;
- prin intermediul Î.S. „Poşta Moldovei" la adresa or. Chişinău, str. 31 August, 82, MD 2012
- la sediul Ministerului Justiţiei, în cutia poştală amplasată la intrarea centrală.
Petiţia trebuie să conţină informaţii privind:
- numele și prenumele sau denumirea petiționarului;
- domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
- denumirea autorității publice;
- obiectul petiției și motivarea acesteia;
- semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit.

În cazul petiției expediate în formă electronică, ea trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic și să fie semnată electronic, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Adresările ce nu vor corespunde cerinţelor stipulate în art. 75 alin. (1) din Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018 - nu vor fi examinate.
Dacă petiția ține de competența altei autorități publice, originalul petiției se expediază autorității publice competente în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, fapt despre care petiționarul este informat.
Pentru mai multe informații privind modul de depunere și examinare a petițiilor este recomandat să consultați:

 

 

 


Cerinţe faţă de petiţie

 

Prin petiţie, în sensul prezentei legi, se înţelege orice cerere, reclamaţie, propunere, sesizare, adresată organelor de resort, inclusiv cererea prealabilă prin care se contestă un act administrativ sau nesoluţionarea în termenul stabilit de lege a unei cereri. 

Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele şi domiciliul.  

Petiţiile în formă electronică conţin informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului. 

Petiţia în formă electronică trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 


Procedura de depunere a petiţiilor

Aveţi posibilitatea de a depune petiţie în adresa Ministerului Justiţiei prin intermediul ÎS „Poşta Moldovei” la adresa or. Chişinău, str. 31 August, 82, MD 2012, precum şi prin intermediul e-mail secretariat@justice.gov.md , sau de a depune petiţia scrisă în cutia poştală, care se află la intrarea centrală în Minister.

În cazul în care doriţi ca pe exemplarul Dvs. să fie aplicată parafa cu  data şi numărul de înregistrare Vă apropiaţi la sediul Ministerului în biroul 128, de la ora 800 pînă la ora 1700.

 

Cписок событий

Декабрь 2022

M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31